ออกงานแสดงสินค้าต่างประเทศ

 

                                                            

         

 

                 

  

 

 

          

                                                                                  Thailand Exhibition

                                                                          28 july - 31 Aug 2014 India

 

 

         

      งานแสดงสินค้าไทยในกัมพูชา

    30 july - 4 Aug 2014

  

         

                                                         การประชุมเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจ ( Business Matching)

                                                   ณ. นครคุณหมิง และเมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

                                                                       ระหว่างวันที่ 8-11 july 2014

       

        

                                                                  26-29 Sep 2013  international trade fairin

                                                                                    COMBODIA

 

         

                                                            งาน East west Economic corridor intenational

                                                                8 -13 Aug 2013 ที่นครดานัง ประเทศเวียตนาม

  

     

         

                                         งานแสดงสินค้าที่มณฑลยูนาน ณ.นครคุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

                                                             Export commodities fair 2012

 

 

 

Visitors: 46,882