ชมพู่ทับทิมจันทร์ ( rose apple )

 

            

                                                               ชมพู่ทับทิมจันทร์: Tubtim Chandra Rose Apples

          ชมพู่ทับทิมจันทร์  เป็นไม้ผลที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรชาวสวนดำเนินสะดวกและเขตใกล้เคียง เป็นอย่างมาก

           กลุ่มมีสมาชิกที่ปลูกชมพู่ทับทิมจันทร์อยู่ มีสินค้ารองรับตลาดสามารถพัฒนาส่งออกได้ ไปหลายประเทศ

            ชมพู่ทับทิมจันทร์เป็นที่นิยมทั้งใน และ ต่างประเทศ เพราะมีสีแดงหวานกรอบ ขึ้นเส้น และส่งออก

Tubtim Chandra rose apple is a well-known fruit that create income for farmers in Damnoensaduak and surrounding areas. There are big export markets for our community enterprise members who grow Tubtim Chandra rose apples. The rose apples are poppular in both domestic and international markets because of its ruby red color and crispy texture.

           


                                           

                 

       การห่อผล  ทำให้ผิวสวย ป้องกันการทำลายจากแมลงวัทอง จะใช้ถุงพลาสติกแบบมีหูหิ้ว  

                       สีขาวขุ่น  เจาะรู 2-3 รู เพื่อให้น้ำออกและระบายอากาศ ประมาณ 30-40 วัน

                        ก็เริ่มเก็บ ควรสังเกตุลูก ขั่วจะตึงขึ้นเส้น สีแดงเข้ม สามารถเก็บผลผลิตได้         

                            

 


  

           การเก็บ     ชาวสวนดำเนินจะปลูกสวนแบบยกท้องร่องเพื่อเวลาเก็บผลผลิตจะง่าย

                           โดยใช้เรือร่อง สะดวก ไม่เกิดการเสียหาย  เวลาเก็บควรใช้กรรไกรตัดขั่ว

                           วางใส่ลงในภาชนะที่ห่อหุ่มด้วยผ้าหรือพลาสติก เพื่อป้องกันการกระแทรก

                           เพราะชมพู่ เป็นผลไม้ผิวบาง บอกช่ำง่ายต้องคอยระวัง เป็นอย่างดี

      


          การคัดเกรด   ควรนำชมพู่ที่ได้จากการเก็บนำมาพักไว้ที่โรงเพื่อคัดแยก ควรพึ่งไว้เพื่อ

                           ได้ดูความเสียหาย ตำหนิ เน่า เพื่อคัดออก จากนั้นคัด size ใหญ่-เล็ก

                           เราจะคัดแยกตามน้ำหนักเพื่อมาตรฐาน

 

 


  

          การแพ็คสินค้า   ชมพู่ทับทิมจันทร์เมื่อเราคัดเกรดแล้ว ควรห่อหุ่มด้วยกระดาษ

                                เพือคงความสด ไม่คายน้ำเลี้ยง

                               ยังสดใหม่เสมอ แล้วใส่เนตตาข่าย กุข้างด้วยแผ่นรอง

 

                                   


                                                                                                                                  

                                                การบรรจุ    การบรรจุสินค้าแล้วแต่ลูกค้าต้องการแพ็คแบบไหน มีแบบกล่องโฟม

                                                                 ตะกร้า กล่องโฟม

 

  

                                                      การขนส่ง     แบบรถบรรทุกห้องเย็น  ถึงสนามบิน

                                                      

                                                                                                                       

                                                               ช่วงหน้าฤดู   พ.ย - ก.พ      

                                                                      ช่วงทงวาย  ก.ค - ต.ค      

          

       

 

฿80
จำนวน:
Visitors: 46,883