ฝรั่งกิมจู ( Guava )

           

                                    ฝรั่งกิมจู

     ฝรั่งกิมจู   กลุ่มมีการแนะนำให้สมาชิก ผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในรูปแบบเชิง

พาณิชย์ เนื่องจากใช้เวลาการปลูก ไม่นานก็ให้ผลผลิตเร็ว

และมีตลาดรองรับแน่นอน กลุ่มมีสมาชิกผู้ปลูกฝรั่งกิมจูร่วม 37 คน มีสินค้า

ส่งออกตลอดทั้งปี มีใบรับรองพืชผลผลิต  GAP มาตฐานสินค้า

 สามารถส่งออก ทั้งใน และต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กันกลุ่มเป็นอย่างดี

  มีการแนะนำให้กับสมาชิกเกี่ยวกับการทำผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ

                                                    มีจำหน่ายเกือบตลอดทั้งปี 

 

 

           

 


                 

                                                             

     การห่อผล     ควรห่อขนาดตั่งแต่ลูกเท่าเหรียญบาท หรือหลังดอกบาน                       

                          เพื่อป้องกันโรคและแมลงศัตรู และทำให้ฝรั่งกิมจูมีสีสวยน่ารับประทาน

                           โดยการใช้ถุงพลาสติกและใช้ กระดาษหนังสือพิมษ์ห่อ

             

                                                                                      

   การเก็บเกี่ยว   ระยะการเก็บประมาณ -45-50  หลังการห่อ  หรือดูจากสีผิวจะออก

                           เขียวอ่อน หรือจางลงกว่า น้ำหนักเฉลี่ยปรมาณ 200-300 กรัม/ผล

                            เนื้อขาว กรอบ รสหวานอมเปรี้ยว ปราศจากรอยตำหนิ  

 

      

 

      

      การแพ็คฝรั่ง   เลือกผลประมาณ 70-80% ใส่เนตตาข่าย เพื่อกันกระแทรก 

                                 ฉ่ำ รอย พร้อมด้วยหุ้มพลาสติกทับอีกทีเพื่อป้องกันการช่ำ 

 

  


 

        การบรรจุ    แล้วแต่ตลาดลูกค้าปลายทางว่าต้องการบรรจุแบบไหน ทั้งกล่องโฟม กล่องกระดาษ

                           ลังหูเหล็ก ลักษณะการขนส่งแบบไกล จะใช้กล่องโฟม พร้อมอัดลงด้วยน้ำแข็ง ต้องใช้  ระยะ

                           เวลา  2-3 วัน สินค้ายังสดใหม่เสมอ เพราะมีความเย็นจากโฟม       

         ผลผลิต        มีตลอดเกือบทั้งปี ราคามีขึ้น-ลง 

 

 

 

 

 

 

       การขนส่ง      เป็นรถห้องเย็น ส่งทั้งตลาดไท และสนามบินสุวรรณ์ภูมิ

    

 

   

                

฿35
จำนวน:
Visitors: 46,883