coconut chips

 

 


                                                            
  

                มะพร้าวอบแห้ง พร้อมแปรรูปอบแห้ง เป็นมะพร้าวอินทรีย์ และได้รับการรับรองเป็นมะพร้าวออร์แกนิค เนื่องจากมะพร้าวในจังหวัดราชบุรีเรามี                   เยอะจึงนำมาแปรรูป แบบอบแห้ง เราคัดสรร มะพร้าวคุณภาพมีมีเนื้อหนามา ผ่านการผลิตทีถูกหลัก เน้นความเป็นธรรมชาติ สินค้ามากที่สุด

              ขนาดบรรจุมี 30 G  , 40 G  ในซองอลูมิเนียม เพื่อเก็บรักษาสินค้าให้ใหม่เสมอ และคงความกรอบอร่อย

 

 

 


 

                                                                                

 


                     

                                                                

                                                  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

        

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 46,879