มะพร้าวน้ำหอม ( coconut )

 

มะพร้าวน้ำหอม  ( Young Nam-Hom coconut)

จะปลูกมากในเขต ราชบุรี สุมทรสาคร นครปฐม เป็นพืชเศษฐกิจที่สงออกทั้งไทย-ยุโรป มีการยอมรับของตลาดต่างประเทศ

   เป็นสินค้าที่ไปได้ไกลในตลาด พื้นที่เพราะปลูกเรามีอยู่ 400 ไร่ ทำเป็นในรูปแบบอินทรีย์ และตอนนี้ทางกลุ่มก็ได้รับใบ GAP มาตฐานสินค้าไทย และ ใบ ORGANIC USDA จากอเมริกา และมีสมาชิกผู้ปลูก อีก 1,000 กว่าไร่ โดยทำเป็น ORGANIC เพื่อขยายตลาด จากเขตเอเชียออกสู่ตลาดสากลโลก และมา 3-4 ปีที่ผ่านมาตลาดมะพร้าวกว้างขึ้น เป็นที่ยอมรับของชาวต่างประเทศ จึงทำให้ขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น จากการวิจัยน้ำมะพร้าวมีสรรพคุณแก้โรคต่างๆได้อีก ทั้งน้ำ และเนื้อ สามารถรับประทานได้ทั้งหมด  โดยเฉพาะผู้หญิงควรทานวันละ 1 ลูก เพื่อผิวพรรณอ่อนวัย ไม่แห้งกร้าน ฉลอการแก่ก่อนวัย นอกจากนี้ยังพบอีกว่า น้ำมะพร้าวอ่อนช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้น รู้อย่างนี้แล้ว รีบๆหามาทานนะ เราเป็นคนไทยต้องสนับสนุนสินค้าไทย

   

 


  

                    

                                                       ที่สวน 400 ไร่ ที่ได้มาตฐาน USDA  EU

                                      Certified organic USDA and EU: 400 Rais (64 ha) of coconut plantation                   

 


 

                                   กระบวนการผลิตส่งออก (Exportation Process)

          มะพร้าวควั่นขาว (Diamond-shape coconut)                

               

  มะพร้าวควั่น เขียว-ขาว (Partial green husked coconut)

                                                        

          มะพร้าวควั่นเขียว หัวขาว (Green husked coconut)

                                                                

 


                             สินค้าขายในประเทศ (Domestic Market Products)

                                  

 


                                        มาตฐานรับรอง (Certified Standards)                                                                                           

                                               

                                         

   


 

      ประโยชน์ของมะพร้าว (Benefits of coconuts) 

             ช่วยล้างพิษดูดซับและขับของเสียออกจากร่างกายทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยสดใส ถือว่ามะพร้าวเป็นผลไม้

        ที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง เพราะมีแร่ธาตุที่ร่างกายต้องารครบถ้วน มีไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างการ และดื่มเพื่อทดแทน

        เกลือแร่ที่เราสูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกาย      

       

 

    

                       

Visitors: 46,882