ลำไยพวงทอง ( longan )

      ลำไยพวงทอง

     ลักษณะ   เมล็ดเล็ก เนื้อเยอะ ลูกใหญ่ แห้ง

     รสชาติ  หวาน  กรอบ  

     ส่งออก   จีน   ฮ่องกง  อินโดนีเชีย  สิงคโปร์     

     

สรรพคุณ / ประโยชน์ของลำไย

ใบ : เป็นใบสด มีรสจืดและชุ่ม สุขุม เป็นยาแก้โรคมาลาเรีย ริดสีดวงทวาร ฝีหัวขาดและแก้ไข้หวัด โดยนำเอาต้มน้ำกิน
ดอก : ใช้ดอกสดหรือตากแห้งเก็บไว้ใช้ เป็นยาแก้โรคเกี่ยวกับหนองทั้งหลาย โดยใช้ใบสดประมาณ 5-30 กรัมต้มน้ำกิน
เมล็ด : ต้มหรือบดเป็นผงกินจะมีรสฝาด ใช้ภายนอกจะรักษากลากเกลื้อน แผลมีหนอง แก้ปวด สมานแผล ใช้ห้ามเลือด
รากหรือเปลือกราก : ต้มน้ำกินหรือเคี้ยวให้ข้นผสมกิน มีรสฝาด แก้สตรีตกขาวมากผิดปกติ ขับพยาธิเส้นด้าย

เปลือกผล : ใช้ที่แห้งนำมาต้มน้ำกิน แก้อาการวิงเวียนศีรษะและอ่อนเพลีย ทำให้สดชื่น จะมีรสชุ่มหรือใช้ทาภายนอกโดยเผาเป็นเถ้าหรือบดเป็นผงโรยแผลไฟไหม้ น้ำ

       Properties / benefits of longan.
Leaves: The leaves are tasteless and drenched in a stable malaria cure hemorrhoids cure cold sores and decapitated. Bringing water to eat.
Flowers: Use flowers fresh or dried, stored for use. The fever swamp about them. Using fresh leaves, about 5-30 g, boiling drinking water.
Seeds: eaten boiled or ground into a powder to taste astringent. External use to treat eczema, ringworm lesion purulent wounds to stop the bleeding pain.
Root or root shell: boil water, eat or chew the mixture to thicken it a tart flavor to women of unusual vaginal discharge. I threadworm

Shell: use boiled water to dry skin. The dizziness and fatigue, refreshing taste to wet or apply an external combustion ash or ground into a powder to sprinkle water burns

 

 

Visitors: 46,879