แก้วมังกร ( Dragon fruit )

                                  แก้วมังกร

         แก้วมังกรจัดเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่ง   ที่น้อยคนจะรู้ถึงประโยชน์และสรรพคุณในทางยาของสารต่างๆ ที่อยู่ในแก้วมังกรอย่างแท้จริง ส่วนมากจะนิยมกินแก้วมังกรในกลุ่มผู้หญิงที่ต้องการลดน้ำหนักเพราะได้รับการบอกเล่าจากเพื่อนๆ ว่ากินแก้วมังกรแล้วน้ำหนักลดลงจริง จึงใช้แก้วมังกรเพื่อจุดประสงค์ในการลดน้ำหนักเป็นหลัก ถึงแม้นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของประโยชน์จากแก้วมังกร อย่างไรก็ตามการที่มีคนหันมาสนใจกินแก้วมังกรเพิ่มขึ้นจนทำให้แก้วมังกรกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้แก่คนไทยอีกด้วย เห็นหรือยังว่า แก้วมังกรมากมายด้วยประโยชน์จริงๆ.

 

Dragon.
Dragon fruit is a type of herb. At least people will know the benefits and medicinal properties of various substances. In a real dragon. Most popular eating dragon fruit among women who want to lose weight because it has been told by friends. That eating fruit weight actually decreased. Dragon used for the purpose of weight reduction as a main Although this is only part of the benefits of dragon fruit. However, with the increased attention on eating fruit until the fruit became a cash crop to generate income for the people of Thailand as well. To see that Dragon fruit with lots of really helpful.

 

 

 

       

Visitors: 46,882