มะม่วง ( MANGO)

    

  มะม่วง

       ผลมะม่วงนำมารับประทานได้ทั้งดิบและสุก มะม่วงดิบเปลือกสีเขียวเนื้อสีขาวส่วนใหญ่มีรสเปรี้ยว ยกเว้นบางพันธุ์ที่เรียกว่ามะม่วงมัน ส่วนผลสุกจะมีสีเหลืองทั้งเปลือกและเนื้อ รับประทานสด หรือ นำไปทำเป็นอาหารเช่น ข้าวเหนียวมะม่วง

 

   Mango

Mangoes can be eaten both raw and cooked. Green mango peel the white flesh is sour. Exception of some mango varieties called it. The ripe fruit is yellow in the peel and the flesh eaten fresh or made ​​into food, for example. Mango sticky rice.

 

       

Visitors: 46,882