กิจกรรมกลุ่ม กันยายน 2558

                

                                                                    ศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตเลีย

 

 

         

       

              

 

  

 

 

 

 

 

Visitors: 46,879