การศึกษาดูงาน

                                           Cool     เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน Kiss

     มีทั้งนักศึกษา สถาบันต่างๆ ภาครัฐ และเอกชน ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการรวมตัวกลุ่ม พัฒนาคุณภาพ

       ผลผลิตสินค้า จนสามารถส่งออกได้ เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

    

        จังหวัดตาก & ประจวบ                                สถาบันนิติวิทยาศาตร์

                20/8/2558                                          18/9/2558

 

          

               จังหวัดสตูล                                          จังหวัดยะลา                                           มหาลัยเชียงใหม่

                28/5/2558                                            4/6/2558                                                 8/6/2558

             

                จ.สตูล                                               สถาบันครูทั่วทุกจังหวัด                             มหาลัยนเรศวรพิษณุโลก

               7/4/2558                                                  2/5/2558                                            10/5/2558

            

    อ.ขามทะเลสอ จ.นครศรีธรรมราช                 คณะผู้บริหารสมาชิก จ.หนองบัวลำภู                     อ.สูงเม่น จ.แพร่

           04/02/2558                                                  12/3/2558                                          18/3/2558

            

         อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช                          อ.ปราสาท  จ.สุรินทร์                        กลุ่มเคลือข่ายศูนย์เรียนรู้อ.ปากพนัง

                 24/7/2557                                              29/7/2557                                            2/9/2557

             

   กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารจ.อยุธยา                    มหาลัยเกษตรกำแพงแสน                                มหาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

              16/6/2557                                            1/7/2557                                                 22/7/2557

                 

      ม.ราชภัฏรำไพพรรณี .จันทบุรี                   คณะอุตสาหกรรม 4 จังหวัด                         คณะอบต.บางปลาร้า จ.ปราจีนบุรี

               8/1/2557                                              9/3/2557                                                       6/6/2557

              

     ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                       มหาลัยมหิดล จ.กาญจณบุรี                         ชาวแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

             28/2/2557                                                 13/1/2557                                              23/5/2557

               

     สำนักงานเกษตรจ.กาญจบุรี                  กลุ่มพัฒนาสตรีอ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่                      สำนักงานเกษตรจ.เพชรบุรี

               5/3/2557                                           15/5/2557                                                      26/3/2557

                 

             ประเทศ ออสเตรีย                                    ประเทศมาเลเชีย                                    ททท.และการกีฬาจ.พิษณุโลก

                 23/4/2557                                             28/3/2557                                              19/3/2557

                 

     กลุ่มแม่บ้านอ.แม่สาว จ.เชียงใหม่                            จังหวัดนครศรีธรรมราช                                   บางจเด็ด    

       

                

        ม.ราชภัฎเทพสตรี จ.ลพบุรี                        มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก                             มหาลัยนเรศวร

            22/12/2556

    

 

Visitors: 46,882