สถานที่ท่องเที่ยว

              Cool  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก   Surprised       

 ตลาดน้ำดำเนินสะดวกหรือตลาดน้ำคลองต้นเข็ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของ ราชบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯราว 80 กิโลเมตรในราวปี พ.ศ. 2409 รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯให้ขุดคลองดำเนินสะดวกระยะทางกว่า 32 กิโลเมตร เชื่อมแม่น้ำแม่กลองที่บางนกแขวกกับแม่น้ำท่าจีนตลาดน้ำดำเนินสะดวก เปิดตัวสู่สายตาชาวโลกในฐานะแหล่งท่องเที่ยวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2510ในภาพของตลาดน้ำที่คราคร่ำไปด้วยเรือพายลำย่อม บรรทุกสินค้าที่จำเป็นต่อการ ครองชีพ พ่อค้าแม่ค้าสวมเสื้อผ้าดทนสีเข้มแบบชาวสวนใส่หมวกงอบใบลาน พายเรือ เร่ขายแลกเปลี่ยนสินค้าในยามที่เส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นหัวใจหลัก ปัจจุบันตลาดน้ำดำเนินสะดวกเริ่มต้นค้าขายกันตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึงช่วงประมาณ 11.00 น.

 

Floating Market.

Floating Market Floating canal or the needle. A very famous attraction of Ratchaburi, about 80 kilometers away from Bangkok in about four year reign in 2409 ordered to dig a canal operation distance over 32 kilometers to the Mae Klong River at Bang Nok Tha Khwaek. China Floating Market. Introduced to the world as a tourist destination in the year 2510 when the first image of the floating boats stranded in a small rowboat. Freight necessary to living vendors wearing the bear hat on a dark gardeners Balan paddle peddling goods in the wake of a major water transportation routes. Current Floating Market start to trade until the early morning around 11.00 am

 

 

 

.              Cool   พิพิธภัณฑ์หุ้นขี้ผึ้งสยาม  Wink

     ตั้งอยู่บริเวณ ถนนเพชรเกษม ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัด  ราชบุรี     อยู่ห่างจากสี่แยกบางแพ ไปตามถนนบางแพ-ดำเนินสะดวก ประมาณ 600   เมตร   อุทยานอยู่ด้านขวามือ มีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2540  เป็นสถานที่พักใจแก่คนทั่วไปในสังคม โดยนำเสนอแง่มุมด้านศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่งดงามในสังคมพุทธของไทยภายในบริเวณมีอาคารจัดแสดงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสบุคคลสำคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อาทิ ครูมนตรี ตราโมทย์ สืบ นาคะเสถียร ม.ล.ปิ่น มาลากุล

เติ้ง เสี่ยว ผิง และ เหมา เจ๋อ ตุง 

 

                  Wax Museum Siam.

Located Road Tambon Bang Phae district of Ratchaburi province Wangyen from Phae Intersection. Phae road - Saduak about 600 meters park is on the right. With an area of ​​about 45 acres was established in 2540 as a place of the mind to the people in the society. By offering perspectives on the arts, culture and way of life is spectacular Buddhist Society of Thailand within a building exhibit wax figure fiberglass dignitaries both Thailand and abroad, such as teachers, Council enacted Mote successor. Nakhasathien ML Pin Malakul.

Deng Xiaoping and Mao Zedong.

 

 

 

       

Visitors: 46,882